Istentisztelet

Események betöltése
Ez az esemény elmúlt.

A SZŐLŐTŐ ÉS A SZŐLŐVESSZŐK
Ján.15,1-8 „Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én Atyám a szőlőműves. (2) Minden szőlővesszőt, amely énbennem gyümölcsöt nem terem, lemetsz; mindazt pedig, amely gyümölcsöt terem, megtisztítja, hogy több gyümölcsöt teremjen… (4) Maradjatok énbennem és én is tibennetek. Miképpen a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magától, csak ha a szőlőtőkén marad; úgy ti sem, csak ha énbennem maradtok. (5) Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők: Aki énbennem marad, én pedig őbenne, az terem sok gyümölcsöt: mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. … (7) Ha énbennem maradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak, kérjetek, amit csak akartok, és meglesz az nektek. (8) Abban dicsőíttetik meg az én Atyám, hogy sok gyümölcsöt teremjetek; és legyetek nekem tanítványaim.”

MIT JELENT ŐBENNE MARADNI? A keresztények ’létfontosságú/életet adó’ kapcsolatban állnak Istennel, Jézus Krisztus bennük él. A ’létfontosságú’ szó jelentése: ’szükséges az élet fenntartásához’ – vagyis Krisztustól függünk. Az ember körülbelül 40 napot élhet étkezés nélkül, körülbelül három napig víz nélkül, és körülbelül nyolc percig levegő nélkül. Szellemi módon Jézus a mi táplálékunk (János 6,57 „aki engem eszik, él általam”), Ő a vizünk (János 4,13-14 „élő vizek forrása”) és a levegőnk – Szent Szellem az életünk lehelete.

ŐBENNE MEGMARADNI A megmaradás a „létezés” fogalmához kapcsolódik inkább, mint a „cselekvéshez”. A keresztény létezéshez kapcsolódóan olvassuk a Bibliát, járunk gyülekezetbe, imádkozunk, bizonyságot teszünk, jócselekedeteket cselekszünk, a bűnt kikerüljük, ellenállunk a gonosznak, stb. Krisztusban maradni annyit jelent, hogy „létező” üzemmódban vagyunk Őbenne. A Krisztusban való tartózkodás az, hogy bensőséges kapcsolatot ápolunk vele. Őbenne maradni annyit jelent, mint gyakorlatban megtapasztalni/átélni az Ő jelenlétét. A Krisztusban maradni egy folyamat. Ezt máról holnapra nem tudjuk megélni. Krisztusban maradni: a feltámadott Jézus Krisztus személyére koncentrálni: az Ő tisztaságára, alázatosságára, áldozatkész és adni képes természetére, az Ő személyes rólad való gondoskodására, az Ő benned való lakozására.

ELMÉLKEDÉS 1.Timóteus 4,15 „elmélkedj ezeken a dolgokon, add át magad nekik, ezekkel törődj” ‘elmélkedni’ – ’gondol, gondolkodik’; ’törődik, foglalkozik valamivel, gyakorol valamit, törekszik valamire’ Forgassuk újra és újra a feltámadott Krisztusról szóló igazságokat az elménkben és lelkünkben. Elmélkedjünk ezeken, szemléljük magunkban ezek mélységét és bölcsességét. Táplálkozzunk ezekkel. Ragadjuk meg, szívjuk magunkba a bennük levő tápanyagot és életet.

A KRISZTUSBAN MARADÁS ÁLDÁSAI: AZ IMA MAGÁTÓL FAKAD BELŐLÜNK Ján.15,7 „Ha énbennem maradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak, kérjetek…” Kérned kell. Ahogy a növények élnek: rügyeznek és kivirágoznak, úgy egy Krisztusban élő, Őbenne létező ember számára az imádkozás természetes lélegzetvétel.

ISTEN MEGÍGÉRTE A VÁLASZOKAT AZ IMÁKRA Márk 11,24 „bármit kértek imáitokban, higgyétek el, hogy megkaptátok, és a tiétek lesz” Máté 7,7-8 „Kérjetek, és megkapjátok; keressetek, és megtaláljátok; kopogtassatok, és az ajtó kinyílik előttetek. Mindenki, aki csak kér, az kap; aki keres, megtalálja; és aki zörget, annak megnyílik.”

KRISZTUSBAN ÚJ TEREMTÉS VAGY 2.Kor.5,17 „Ha valaki Krisztusban van, új teremtés az; a régiek elmúltak, íme, újjá lett minden.”

KRISZTUSBAN NINCS MÁS KÁRHOZTATÁS, NINCS TÖBB BŰNTUDAT Se feléd, se tőled: Efez.4,32 „elengedve/megbocsátva egymásnak, miképpen az Isten is a Krisztusban elengedett/megbocsátott nektek.” Róma.8,1 „Nincsen már semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak…” Róma.8,2 „Mert a Jézus Krisztusban való élet szellemének törvénye megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől.”

KRISZTUSBAN VAN ERŐD – Ő GYŐZELEMRE VEZET MINDEN HELYZETBEN Fil.4,13 „Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít.” 2.Kor.2,14 „Hála pedig az Istennek, aki mindenkor diadalra vezet minket a Krisztusban”

KRISZTUSBAN VAN ISTEN TELJES ÉS TÖKÉLETES GONDVISELÉSE Fil.4,19 „Az én Istenem pedig betölti minden szükségeteket az Ő gazdagsága szerint dicsőségesen a Krisztus Jézusban.” Efez.1,3 „Áldott legyen az Isten, és a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak Atyja, aki megáldott minket minden szellemi áldással a Mennyekben a Krisztusban.”

KRISZTUSBAN AZ ELMÉD, A GONDOLATAID IS BIZTONSÁGBAN VANNAK Fil.4,6-7 „Semmi felől ne aggódjatok…(7) És az Istennek békessége, mely minden értelmet felül halad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.” „

KRISZTUSBAN” – DE HOGYAN KERÜLHETEK ŐBELÉ? Nagyon egyszerű: Krisztusba merítkeztünk bele: Róma.6,3 „akik bemerítkeztünk, a Krisztus Jézusba, (az Ő halálába) bemerítkeztünk bele”

KRISZTUSBAN VAN AZ EGYBESZERKESZTÉS Róma.12,5 „sokan egy Test vagyunk a Krisztusban, egyenként egymás tagjai vagyunk.”

A TELJESSÉG, A KETELJESEDÉS, A BETELJESEDÉS IS KRISZTUSBAN VAN Kol.1,19 „Mert tetszett az Atyának, hogy Őbenne van a teljesség”

Örömmel várunk istentiszteletünkön, a Lehetőségek Házában (Székesfehérvár, Nyárfa utca 1.), vagy online: www.youtube.com/dsgynet!

Vasárnap 15:00 órától

#Istentisztelet #tanítás #dícséret #dsgy

Go to Top