Iránytű – 43.

Események betöltése
Ez az esemény elmúlt.

1.Pét.1,2 “Akik ki vagytok választva az Atya Isten eleve rendelése szerint, a Szellem megszentelésében ENGEDELMESSÉGRE és Jézus Krisztus vérével való MEGHINTÉSRE: kegyelem és békesség adassék nektek bőségesen.” 1.Pét.1,3 “… újjászült minket élő reménységre…” 1.Pét.1,5 “Isten hatalma őriz hit által az üdvösségre…” 1.Pét.1,13-16 “Felövezve elmétek derekait, mint józanok, tökéletesen reménykedjetek abban a kegyelemben, amelyet a Jézus Krisztus hoz nektek, mikor megjelenik. …(15) …amiképpen szent az, aki elhívott titeket, ti is szentek legyetek teljes életetekben; (16) Mert meg van írva: Szentek legyetek, mert Én szent vagyok.” 1.Pét.1,22 “Lelketeket az igazság iránt való engedelmességben képmutatás nélkül való testvéri szeretetre tisztítsátok meg a Szellem által, egymást tiszta szívből buzgón szeressétek.”

#kiválasztva #engedelmességre #élőreménység #szeretetben

Élőben elérhető Youtube csatornánkon:

www.youtube.com/dsgynet

Keddenként 18:00 órától

#iránytű #dsgy

Go to Top